Yên Bái: tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

05/11/2018 15:15:40
Để hoàn thành kế hoạch phát triển số người tham gia BHXH, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, vừa qua BHXH tỉnh Yên Bái ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực đẩy mạnh các giải pháp, tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Hoạt động Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC, BHXH tỉnh Yên Bái

Tính đến ngày 30/9/2018, toàn tỉnh Yên Bái có 52.851 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 94,2%; có 2.227 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 52,4%; có 42.014 người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ 92,2; có 777.408 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,8% và chiếm 95,8% dân số.

Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại nhận định: để hoàn thành kế hoạch năm 2018 về phát triển số người tham gia BHXH, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hết sức khó khăn. Vì vậy, Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh quyết định tập trung các giải pháp giao nhiệm vụ mỗi công chức, viên chức, nhân viên thuộc hệ thống BHXH tỉnh là một tuyên truyền viên về BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đến ngày 31/12/2018, mỗi công chức, viên chức, nhân viên vận động tối thiểu vận động 01 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH cấp huyện thực hiện và hướng dẫn thủ tục kê khai hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo đúng quy định, với phương châm thuận tiện, nhanh gọn, thân thiện, dễ hiểu.

Bên cạnh đó, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực vào cuộc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 được giao…/.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam