Yên Bái: Thanh tra, kiểm tra thu hồi trên 07 tỷ đồng nợ BHXH, BHYT

13/11/2019 14:42:30
Qua công tác thanh tra, kiểm tra trong 10 tháng năm 2019, BHXH tỉnh Yên Bái đã thu hồi được 7.080 triệu đồng số tiền nợ BHXH, BHYT.

Hoạt động nghiệp vụ Phòng thu, BHXH tỉnh Yên Bái

Theo đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, số lượng, đồng thời luôn tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Kết quả, tính đến cuối tháng 10/2019, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 115 đơn vị, đạt 106% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh Yên Bái đã thu hồi được 7.080 triệu đồng số tiền nợ BHXH, BHYT, đạt 93,2% trên tổng số nợ phải thu hồi.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Yên Bái luôn chú trọng công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì việc bố trí CCVC tiếp công dân theo quy định. Trong 10 năm 2019, BHXH tỉnh đã đã tiếp 16 lượt người; giải quyết 18 đơn đề nghị, kiến nghị về chế độ BHXH, BHYT. Đến thời điểm báo cáo không có đơn thư tồn đọng hoặc đơn thư vượt cấp./.

Thái Dương 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam