Tra cứu văn bản

Ngày Trích yếu Lượt tải Tải về
26-05-2015 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 9 Tải về
24-02-2008 Luật Bảo hiểm xã hội 37 Tải về
27-02-2008 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989) 4 Tải về
27-02-2008 Luật số 74/2006/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động 4 Tải về
11-12-2008 Luật Bảo hiểm y tế 17 Tải về
29-02-2008 Pháp lệnh cán bộ, công chức (2003) 4 Tải về
02-03-2009 LỆNH số 08/2002/L-CTN ngày 12/4/2002 về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. 2 Tải về
02-03-2009 Bộ luật Lao động 2012 5 Tải về
18-07-2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 10 Tải về
26-05-2015 Luật BHXH Sửa đổi 32 Tải về
18-07-2014 Quyết định số 538/QĐ-Ttg 6 Tải về
26-02-2009 Công văn số 2412/BHXH-CĐCS, số 2766/BHXH-CĐCS 11 Tải về
23-02-2009 Công văn số 1564/BHXH-BT, ngày 2 tháng 6 năm 2008 24 Tải về
23-02-2009 Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH bắt buộc ban hành kèm theo QĐ 845/QĐ-BHXH 9 Tải về
23-02-2009 Quyết định 845/QĐ - BHXH, ngày 18 tháng 6 năm 2007 6 Tải về
23-02-2009 Hướng dẫn số 3349/BHXH-CĐCS v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, ngày 03/10/2008 12 Tải về
23-02-2009 Hướng dẫn số 08/BHXH-CĐCS v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, ngày 07/01/2008 3 Tải về
20-01-2009 Quyết định 815/QĐ-BHXH, ngày 6/6/2007 21 Tải về
20-01-2009 Hệ thống các quy định về các chế độ BHXH theo luật BHXH 31 Tải về
23-02-2009 Quyết định 3592/QĐ - BHXH, ngày 27 tháng 12 năm 2006 2 Tải về

Trang Thông tin điện tử Tạp chí BHXH: www.Tapchibaohiemxahoi.gov.vn
Giấy phép xuất bản số 132/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh,
Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/7/2011.

Tổng Biên tập: TS.DƯƠNG VĂN THẮNG
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 36281540 - 36283562 - 024.32202234 | Fax: (024) 36281540
Email: tapchibhxh@yahoo.com; contact@tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam