BHXH Việt Nam với những bước tiến ứng dụng CNTT

30/09/2019 12:08:38

Trong những năm gần đây, BHXH Việt Nam không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ. Với nhiều kết quả đã đạt được, BHXH Việt Nam vinh dự là một trong những tổ chức được trao tặng Giải thưởng ASSA tại Hội nghị ASSA 36.


Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam