Hiệu quả hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam: Nhìn từ ASSA 36

30/09/2019 11:59:30

Hội nghị ASSA 36 được tổ chức thành công, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018 – 2019 có những đánh giá nhận định về hợp tác giữa các tổ chức An sinh xã hội trong khu vực ASEAN cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam.


Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam