Tiểu phẩm Sáng mãi niềm tin

07/11/2019 15:16:10

Tiểu phẩm "Sáng mãi niềm tin" của BHXH tỉnh Thanh Hóa tại Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực Bắc miền Trung - Tây Nguyên


Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam