Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (Vĩnh Phúc): Triển khai nhiệm vụ năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (Vĩnh Phúc): Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 05/01/2023 09:43

Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Cụm Thi đua BHXH cấp huyện gồm BHXH 8 huyện, thành phố: Phúc Yên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Sông Lô. Năm 2022 là năm đầu tiên thành lập Cụm Thi đua BHXH cấp huyện, trong đó BHXH huyện Yên Lạc được giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng và BHXH TP.Phúc Yên được giao làm Cụm phó.

Theo báo cáo của Cụm Thi đua BHXH cấp huyện, trong năm 2022, BHXH các huyện, thành phố trong Cụm đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh phát động; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Các phong trào thi đua đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua.

Toàn Cụm đã đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên cả 3 mặt: Tổ chức, phong trào và các giải pháp, thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia, giảm nợ đọng với từng chỉ tiêu định lượng cụ thể; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật.

Cụm cũng chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến từng viên chức và người lao động trong việc học tập, tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc...

Kết quả, năm 2022 toàn Cụm đã có 158.221 người tham gia BHXH bắt buộc, 16.781 người tham gia BHXH tự nguyện và 935.254 người tham gia BHYT. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT được giao năm 2022; đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chủ động rà soát, kịp thời gửi thông báo nhắc các DN nợ BHXH kèo dài. Công tác giải quyết các chế độ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tăng cường triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai cài đặt ứng dụng VssID, cập nhật bổ sung CCCD/ĐDCN...

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả Cụm Thi đua cấp huyện đã đạt được trong năm 2022, ông Nguyễn Duy Phương- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2023 do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, tăng cường phát động các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua nước rút. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; đổi mới hình thức sinh hoạt, tăng cường chia sẻ cách thức triển khai công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị; chú trọng kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

“Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đảm bảo chất lượng khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu”- ông Nguyễn Duy Phương lưu ý.

Tại Hội nghị Cụm Thi đua BHXH cấp huyện thống nhất bình xét, lựa chọn các danh hiệu thi đua; thống nhất bầu BHXH TP.Phúc Yên là đơn vị Cụm trưởng và BHXH huyện Sông Lô là đơn vị Cụm phó năm 2023. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023.

H.Lan- T.HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

TP.HCM: Hơn 26.000 lượt đặt lịch trực tuyến làm việc với cơ quan BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444