PortalViewLongForm
E-magazine

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Shared facebook

Được cán bộ BHXH cùng với nhân viên tổ chức dịch vụ thu đến tận nhà để tư vấn, chị Đỗ Bảo Ngọc (xã Trưng Vương, TP.Việt Trì) đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho cả hai vợ chồng, với mong muốn sau này sẽ có lương hưu và thẻ BHYT bảo vệ, mà không phải lo phụ thuộc vào con cái. Tương tự, sau khi được tư vấn, chị Tạ Thị Chuyên (xã Trưng Vương, TP.Việt Trì) đã quyết định không rút BHXH một lần, mà đăng ký đóng tiếp BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy, toàn tỉnh có 19 tổ chức dịch vụ thu, với 786 điểm thu và 1.671 nhân viên thu. Con số này cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận, tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, năm 2023, toàn tỉnh có 57.563 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó các tổ chức dịch vụ thu quản lý hơn 86,95% số người tham gia; 260.273 người tham gia BHYT hộ gia đình, trong đó các tổ chức dịch vụ thu quản lý hơn 96,49% số người tham gia.

Theo ông Nguyễn Văn Đông- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, các tổ chức dịch vụ thu đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo đó, các tổ chức dịch vụ thu đã phối hợp với BHXH các huyện, thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để vận động người dân. “Đóng góp của các tổ chức dịch vụ thu đã góp phần đưa số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn ngày càng tăng. Đồng thời, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước”- ông Đông đánh giá.

Thời gian qua, việc tiếp nhận đội ngũ nhân viên thu từ hệ thống đại lý thu cấp xã sang các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Phú Thọ đã hoàn tất và cơ bản ổn định, nên việc tổ chức thực hiện công tác thu luôn đảm bảo tính liên tục, qua đó giữ chân được những người đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong hệ thống an sinh. Đặc biệt, các tổ chức dịch vụ thu cũng luôn chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thu ở từng thôn, khu phố, qua đó đảm bảo lực lượng này đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đông- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ, việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT thông qua các tổ chức dịch vụ thu hiện vẫn còn thiếu tính bền vững. Đơn cử, năm 2023, số người giảm do dừng đóng BHXH tự nguyện là 6.322 người và số người giảm do dừng đóng BHYT hộ gia đình là 15.581 người. Việc phát triển người tham gia mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của từng nhân viên thu chưa hiệu quả, thậm chí có nhiều người đạt kết quả thấp.

Theo ông Đông, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì việc số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng chậm chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Phú Thọ còn do việc giao chỉ tiêu cho từng điểm thu, nhân viên thu chưa đầy đủ và chưa có sự đánh giá kết quả, chưa gắn với chỉ tiêu được cơ quan BHXH giao. Đáng nói, một số nhân viên thu chưa nắm vững chính sách BHXH, BHYT, nên chưa giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của người dân. Hay như có nhân viên thu kiêm nhiệm nhiều việc, nên chưa thực sự tập trung cho công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, việc quản lý người tham gia đến hạn đóng để vận động tham gia tái tục của các tổ chức dịch vụ thu chưa được kịp thời, chưa được quan tâm đúng mức; việc rà soát, cập nhật dữ liệu do cơ quan BHXH cung cấp để đôn đốc người tham gia tiếp tục đóng chưa được thường xuyên, dẫn đến số người tham gia giảm, dừng đóng, thiếu tính bền vững.

“Trong việc tổ chức hội nghị khách hàng, các tổ chức dịch vụ thu chưa chủ động phân công cho nhân viên thu ở các xã, phường, thị trấn phối hợp với trưởng khu, tổ trưởng dân phố trong việc đến từng nhà người dân để tuyên truyền, vận động, tư vấn, phát triển người tham gia. Mối quan hệ giữa các tổ chức dịch vụ thu với BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã chưa được chú trọng, nên phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, một số địa bàn có số lượng người tiềm năng tham gia BHYT nhiều, nhưng thời gian qua, các tổ chức dịch vụ thu vào cuộc khai thác còn chậm”- ông Đông chỉ rõ.

Vì vậy, theo ông Đông, để hoàn thành các chỉ tiêu về thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2024, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn phải triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; phân công thành viên BCĐ phụ trách địa bàn có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Các tổ chức dịch vụ thu cũng cần chủ động giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng điểm thu và từng nhân viên thu. Theo đó, mỗi nhân viên thu cần vận động, phát triển từ 2 người/tháng tham gia BHXH tự nguyện, từ 3 người đến 5 người/tháng tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, tiếp tục lựa chọn củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ nhân viên thu để lực lượng này hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; chấm dứt hợp đồng đối với những nhân viên thu không phát triển được người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong thời gian 6 tháng liên tục.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát dữ liệu các trường hợp dừng đóng BHXH tự nguyện, BHYT; các hộ gia đình chưa tham gia BHYT hoặc tham gia chưa đầy đủ; hoặc các trường hợp đã hưởng BHXH một lần. Từ đó, có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; rà soát, phân nhóm người có thu nhập ổn định, có tiềm năng để tổ chức các hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền nhóm nhỏ để vận động người dân được hiệu quả.

“Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, MTTQ Việt Nam và các hội, tổ chức chính trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT; triển khai sâu rộng trong nhân dân, bao phủ đến khắp các thôn, buôn, khu phố. Huy động các nguồn lực, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn”- ông Đông cho biết thêm.

Bài: Hà Thủy

Đồ họa: Hiểu Thanh


Viết bình luận
Bình luận mới