Print

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Thứ Tư, 10 /05/2023 06:50

Triển khai các nội dung công việc theo Đề án 06, BHXH Việt Nam đang tích cực thực hiện các DVC trực tuyến. Theo đó, một mặt triển khai hoàn thiện các DVC hiện có; mặt khác cố gắng triển khai các DVC/nhóm DVC liên thông mới, qua đó tạo thuận lợi hơn cho NLĐ và DN trong tham gia và hưởng BHXH, BHYT.