Print

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thứ Ba, 16 /05/2023 08:36

Để triển khai thêm nhiều tiện ích hơn nữa nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia, BHXH Việt Nam đang triển khai việc đăng ký đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến.