Print

Hơn 25,7 triệu lượt khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân gắn chip

Thứ Tư, 17 /05/2023 23:17

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo về kết quả triển khai Đề án 06. Theo đó, tính đến ngày 16/5, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, chiếm gần 97% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc. Cả nước cũng đã có hơn 25.738.015 lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Cụ thể, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 83.477.695 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Đây tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các TTHC và cắt giảm giấy tờ công dân.

Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Kết quả, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ BHYT thực hiện qua DVC này.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí”. Đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam, Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm DVC liên thông.

Tính đến ngày 16/5/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 131.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. Triển khai tích hợp DVC "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Hiện, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 170 giao dịch đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện.

BHXH Việt Nam cũng đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động). Trên cơ sở này, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai DVC giải quyết hưởng BHXH một lần. Đồng thời, đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu hộ gia đình từ CSDL quốc gia về dân cư để triển khai DVC đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư, nhằm hạn chế, ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ. Hiện nay, đang triển khai thí điểm tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT tại Hà Nội, Quảng Bình và trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận "Một cửa" của BHXH tỉnh Bình Dương, BHXH quận Đống Đa (Hà Nội).

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam phục vụ triển khai DVC cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến và triển khai các DVC liên thông theo Đề án 06. Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc có 1.273 cơ sở KCB được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe, trong đó có 972 cơ sở đã gửi dữ liệu với 294.438 dữ liệu được gửi; có 851 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 60.953 dữ liệu được gửi và 250 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 916 dữ liệu được gửi.

BHXH Việt Nam đã hoàn thành số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC như: Điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm triển khai cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong quá trình triển khai 2 nhóm DVC liên thông "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí", BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp bản điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC (thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và bản điện tử Quyết định hưởng trợ cấp mai táng).

Có thể khẳng định, việc triển khai số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC và việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến của BHXH Việt Nam là tiền đề quan trọng để cải cách TTHC, thực hiện chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam; cũng như giúp giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Thủy Hà