Print

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng ngành BHXH

Thứ Hai, 22 /05/2023 12:06

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ngành BHXH do Vụ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày các nội dung cơ bản của Đề tài, bà Nguyễn Thị Hà- Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam (nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư)- chủ nhiệm Đề tài cho biết, bên cạnh việc hoàn thiện các chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, phục vụ công tác ASXH theo chức năng nhiệm vụ, BHXH Việt Nam cũng không ngừng quan tâm phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của ngành theo đó công tác đầu tư xây dựng ngày càng được chú trọng nhằm đảm bảo điều kiện vật chất, làm việc tốt nhất cho cán bộ ngành BHXH.

Theo đó, hệ thống trụ sở làm việc của BHXH các cấp tiếp tục có nhiều áp lực do yêu cầu của người dân, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tăng. Khối lượng công việc của Ngành BHXH tăng nhanh hằng năm. Theo đó, theo đó diện tích dành cho bộ phận "một cửa", diện tích dành cho công nghệ thông tin, diện tích dành cho lưu trữ hồ sơ và diện tích chuyên dùng của Ngành BHXH ngày càng lớn.

Cùng với đó, Đề án Phát triển chiến lược ngành BHXH Việt Nam, mục tiêu đến năm 2030, sự cần thiết trong đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đảm bảo đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển CNTT, cải cách TTHC của ngành BHXH Việt Nam và nâng cao sự hài lòng của người tham gia. Đồng thời, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hệ thống ASXH của cả nước, do đó cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phục vụ cán bộ, người dân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thì hệ thống trụ sở Ngành cũng ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. "Từ những nội dung nêu trên, để công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành BHXH Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, quản lý kịp thời và tốt hơn nữa. Do vậy nhóm nghiên cứu đã thực hiện Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ngành BHXH để từ đó đề ra các giải pháp quản lý công tác quản lý đầu tư xây dựng ngày càng phát triển hơn"- bà Hà nói.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng ngành BHXH như cơ chế, chính sách; lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn; công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng...

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá, đây là một đề tài rộng và khó, việc hoàn thành đề tài sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý xây dựng cơ bản của Ngành.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện Đề tài của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã nêu ra được những vấn đề chung, chỉ ra được sự cần thiết của đề tài, đặc trưng trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành, thực trạng và các giải pháp để tổ chức, thực hiện công tác này của Ngành phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để nhóm nghiên cứu có thể bổ sung, hoàn thiện Đề tài như phân tích kỹ hơn những số liệu có được từ khảo sát; chỉnh sửa lại bố cục, kết cấu cân đối, phù hợp với yêu cầu đề ra…

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh, đây là một đề tài đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. “Mặc dù là nghiên cứu khoa học, nhưng mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp phần trong hoàn thiện công tác quản lý đầu tư của Ngành trong những năm tới”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua trên cơ sở hoàn thiện ý kiến đống góp của Hội đồng.

“Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh kết luận.

Thuỷ Hà