Print

Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thứ Tư, 24 /05/2023 15:22

Ban Chỉ đạo Phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Thanh Thiên- Phó Giám đốc BHXH Sóc Trăng cho biết, trong 4 tháng đầu năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn song kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam; Tỉnh ủy Sóc Trăng, các huyện ủy, HĐND và UBND các cấp đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào hệ thống phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, hội đoàn thể địa phương. Đến cuối tháng 4/2023, toàn tỉnh Sóc Trăng có 68.570 người tham gia BHXH bắt buộc, 12.891 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.079.997 người tham gia BHYT. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, các hoạt động tuyên truyền tư vấn trực tiếp được đẩy mạnh. Thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, tiện lợi, rút ngắn thời gian giải quyết; các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được bảo đảm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về những khó khăn, vướng mắc dự đoán sẽ gặp phải trong thời gian tới; bàn bạc những giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, quyết tâm thực hiện đạt những chỉ tiêu được giao.

Kết luận cuộc họp, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Sóc Trăng đề nghị trong thời gian tới các ngành chức năng tỉnh cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, đối thoại chính sách để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia BHXH, BHYT; thường xuyên truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân; kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện; kết hợp giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với các hình thức tuyên truyền theo hình thức ra quân nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, tiện ích cho người dân mọi lứa tuổi. Đặc biệt cần quan tâm tuyên truyền đến các nhóm người không tiếp tục được cấp thẻ BHYT do thay đổi chính sách đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BHXH tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, tạo thuận lợi và đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo ASXH trên địa bàn.

Quỳnh Anh