Print

Yên Bái: Phấn đấu đạt trên 163.700 người cài đặt và sử dụng VssID

Thứ Bảy, 27 /05/2023 16:02

BHXH tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 163.700 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, trong đó rà soát tỷ lệ bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người tại các đơn vị SDLĐ.

Hưởng ứng phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số năm 2023 do BHXH Việt Nam phát động và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, BHXH tỉnh Yên Bái vừa phát động PTTĐ chuyên đề với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”.

Theo đó, BHXH tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 163.700 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, trong đó rà soát tỷ lệ bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị SDLĐ; 100% người tham gia BHXH tự nguyện mới; tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã tập trung các giải pháp: Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai PTTĐ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, lộ trình thực hiện, chỉ tiêu được giao. Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và tham gia đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh của người sử dụng ứng dụng.

Cùng với đó, nghiên cứu đề xuất phát triển các tiện ích trên ứng dụng VssID để người sử dụng có thể tạo lập một số giấy tờ, hồ sơ giao dịch với cơ quan BHXH trên nền tảng ứng dụng VssID nhằm khuyến khích người dùng khai khác và sử dụng ứng dụng này. Rà soát, lập danh sách các đơn vị SDLĐ về tình hình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho NLĐ đối với cả hai nhóm bao gồm cả chưa đăng ký và đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chủ động lựa chọn phương thức triển khai tới nhiều nhóm chủ thể tham gia cùng lúc hoặc lần lượt từng nhóm người tham gia để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đồng thời, tăng cường truyền thông về ứng dụng VssID không chỉ là các tiện ích của ứng dụng mang lại mà còn là một công cụ để giám sát việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người SDLĐ đối với NLĐ; đa dạng nội dung truyền thông; mở các chuyên mục truyền thông về ý nghĩa thiết thực, tiện ích vượt trội của ứng dụng VssID và có các giải pháp, kế hoạch, phương án truyền thông tới các nhóm chủ thể tham gia. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để nắm bắt tình hình thực hiện chỉ tiêu tiến độ hằng tháng, quý, năm tại đơn vị, địa phương; phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc về BHXH tỉnh để báo cáo lãnh đạo chỉ đạo hoặc tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, chỉ đạo.

Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ, BHXH tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ để đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng vào các đợt sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ, với tiêu chuẩn và cơ cấu khen thưởng đảm bảo theo quy định.

Năm 2023 BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cài đặt VssID cho trên 38.600 người. Ngay trong những tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, cài đặt ứng dụng VssID đến người dân và người lao động trong tỉnh và ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cài đặt cho BHXH các huyện, thị xã và các phòng chuyên môn. Tính đến hết tháng 4/2023 toàn tỉnh đã cài đặt cho trên 121.300 người, trong đó riêng 4 tháng đầu năm đã cài đặt cho trên 3.000 người.

Thanh Hằng