Print

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thứ Ba, 30 /05/2023 07:41

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, ngành BHXH Việt Nam đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Do đó, kết quả thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.