Print

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Thứ Sáu, 02 /06/2023 15:41

Trong những năm qua, với sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện của toàn ngành BHXH Việt Nam, chính sách BHYT đã và đang ngày càng phát huy giá trị, góp phần bảo đảm an sinh cho hơn 91 triệu người dân, tương đương khoảng 92% dân số nước ta.