Print

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT đối với các cơ sở KCB

Thứ Bảy, 03 /06/2023 13:02

Liên quan đến vụ việc 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH không đúng quy định để trục lợi tiền bảo hiểm; BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở KCB có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Ngày 1/6, BHXH Việt Nam đã có công văn số 1623/BHXH-CSYT gửi Bộ Y tế về việc vi phạm trong cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, liên quan việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đối với 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không đúng quy định (như người bệnh không đi khám vẫn được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, bác sĩ không đi làm tại phòng khám nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, không bị ốm vẫn kê chỉnh định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc...) để trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT. Về việc này, BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trong đó sự việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của 6 phòng khám đa khoa tại tỉnh Đồng Nai từ tháng 5/2022, BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện và chuyển Công an tỉnh Đồng Nai. 

Lực lượng Công an khám xét một phòng khám có biểu hiện vi pham

Để đảm bảo việc tuân thủ thực thi chính sách pháp luật theo quy định, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh các cơ sở KCB trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật KCB, Luật BHYT, quy trình KCB của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT. 

Đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đối với các cơ sở KCB được xác định có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, giao cho Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố thực hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ; Điều 23 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ...). 

Hà Hùng