Print

Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Thứ Bảy, 17 /06/2023 13:12

Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh; ông Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lâm Hải Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện.

Ông Võ Năm- Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 396 lớp quán triệt Nghị quyết với tổng số 62.239 cán bộ, đảng viên tham dự. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong công tác cải cách chính sách BHXH; cũng như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và vận động các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Sau 5 năm triển khai, số người tham gia BHXH tăng 36,89% (40.392 người). Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tăng bình quân từ 1-3%/năm. Số người tham gia BH thất nghiệp tăng 30,67% (28.656 người). Tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng cũng tăng qua từng năm. Về công tác cải cách TTHC, thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy, BHXH tỉnh Bình Định đã phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể; thực hiện linh hoạt 3 hình thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giao dịch điện tử và giao dịch trực tiếp, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đơn vị SDLĐ và NLĐ khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Song song với đó, công tác ứng dụng CNTT cũng tiếp tục được đẩy mạnh, thông qua một số hoạt động như: Triển khai hệ thống giao dịch điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC; tăng cường triển khai việc nộp hồ sơ giao dịch cho cơ quan BHXH thông qua ứng dụng VssID; khuyến khích người tham gia BHXH, BHYT thanh toán các chế độ không dùng tiền mặt; thường xuyên rà soát, phối hợp với các đơn vị SDLĐ cập nhật thông tin liên quan người tham gia BHXH, BHYT để hoàn thiện CSDL về BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị đã báo cáo tham luận về thực tiễn kết quả triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó nêu rõ những khó khăn, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá cao những thành quả đáng khích lệ của tỉnh Bình Định trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đáng chú ý, Bình Định là một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT đứng đầu cả nước. Trên tinh thần đó, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH tỉnh Bình Định triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra.

Ông Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Kim Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Để thực hiện tốt chính sách BHXH trong thời gian tới, ông Lê Kim Toàn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của địa phương, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn.

Tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, người dân, NLĐ và người SDLĐ hiểu rõ lợi ích, vai trò và những nội dung cơ bản của chính sách.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH; phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH.

Tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân

Bốn là, tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và các chế độ, chính sách BHXH; thực hiện tốt công tác CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hoá công tác quản lý BHXH, BHYT; đổi mới phương hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT để bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Năm là, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy BHXH các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ làm công tác BHXH trong tỉnh.

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho bà Lê Bình Thanh

Cũng nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho bà Lê Bình Thanh- Bí thư huyện ủy Tây Sơn. Đồng thời, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Bích Giang