Print

Quy định về chế độ tử tuất

Thứ Năm, 22 /06/2023 15:25

Một người đang hưởng lương hưu có vợ đang còn tuổi lao động và đi làm, không còn cha mẹ ruột và cha mẹ vợ, mà chỉ có 2 con còn nhỏ (13 tuổi và 15 tuổi). Người này vừa chết và người nhà có đi làm chế độ tử tuất. Vậy, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật về BHXH hiện hành (hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016), người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất. Cụ thể như sau:

1. Người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

2. Thân nhân (trường hợp cụ thể bạn hỏi là con) được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đến năm 18 tuổi. Nếu từ đủ 18 tuổi trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tiếp tục được hưởng; mức hưởng một tháng của mỗi con bằng 50% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng).

3. Trường hợp không hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định thì được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần với mức hưởng như sau: Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

4. Các trường hợp đã được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo đúng quy định của pháp luật thì không được trả lại trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng đã nhận để giải quyết hưởng lại trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Đây là thông tin về quy định đối với chế độ tử tuất, giúp bạn đối chiếu với trường hợp mà mình hỏi. Nếu có vướng mắc cụ thể, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để căn cứ vào hồ sơ do thân nhân NLĐ đã nộp cho cơ quan BHXH để giải đáp cụ thể.

BBT