Print

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Thứ Bảy, 01 /07/2023 17:12

BHYT là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo, rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội. Đặc biệt, chính sách BHYT được Nhà nước tổ chức thực hiện và hỗ trợ, để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân và hoạt động không vì lợi nhuận.