Print

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Thứ Năm, 06 /07/2023 13:03

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, Chính phủ đã điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng theo hai mức là 12,5% và 20,8%. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023.