Print

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

Thứ Sáu, 07 /07/2023 11:34

Ứng dụng VssID trên thiết bị di động là bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Sau gần 3 năm triển khai, ứng dụng VssID ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích của mình trong việc cung cấp thông tin chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy; cung cấp các dịch vụ công dành cho cá nhân phục vụ giao dịch với cơ quan BHXH…