Print

BHYT HSSV- Những điều cần biết

Thứ Tư, 12 /07/2023 14:46

Tham gia BHYT, các em HSSV không chỉ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn nếu không may ốm đau, bệnh tật, mà còn giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng chi phí KCB; đặc biệt còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng.