Print

BHXH tỉnh Hải Dương: Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Thứ Năm, 13 /07/2023 20:49

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ được BHXH tỉnh Hải Dương xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Do đó, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, BHXH tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai Đề án 06.

Quyết liệt triển khai

Theo BHXH tỉnh Hải Dương, giai đoạn cuối năm 2022, BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm về việc triển khai Đề án 06, với 95,7% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được đồng bộ CCCD/ĐDCN với thẻ BHYT. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường thực hiện Đề án 06 một cách hiệu quả.

Cụ thể như: Kế hoạch số 395/KH-BHXH ngày 17/3/2023 về việc triển khai cập nhật ĐDCN/CCCD của người tham gia trong CSDL do Ngành quản lý và cài đặt, phê duyệt ứng dụng VssID năm 2023; Kế hoạch số 570/KH-BHXH ngày 13/4/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 của BHXH tỉnh Hải Dương; Chương trình hành động số 767/Ctr-BHXH ngày 18/5/2023 thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm, bám sát các nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Hải Dương đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06; đồng thời phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Đề án đến toàn bộ CBVC, NLĐ trong hệ thống BHXH tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của Đề án, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện giao chỉ tiêu cập nhật, bổ sung ĐDCD/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý cho các đơn vị trực thuộc, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện CSDL nhóm thông tin hộ gia đình, mã đơn vị quản lý người tham gia, quá trình đóng của người tham gia BHXH, BHYT trên các phần mềm nghiệp vụ của Ngành…

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Quang Dũng- Phó Trưởng phòng CNTT (BHXH tỉnh Hải Dương) cho biết, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt kết quả theo tiến độ đề ra, trong đó trọng tâm là việc tham mưu và đề nghị Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, cung cấp số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT vào dữ liệu của Hệ thống quản lý thu-sổ thẻ; đồng thời đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ cho người dân đi KCB BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip.

Cũng theo ông Đinh Quang Dũng, sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh Hải Dương đã tạo ra một “chiến dịch” rộng khắp, triển khai trong toàn hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nhằm khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL do ngành BHXH Việt Nam quản lý. “Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số, BHXH tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ, triển khai cài đặt ứng dụng VssID, nhằm hỗ trợ các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID”- ông Dũng chia sẻ thêm.

Song song đó, BHXH tỉnh Hải Dương còn đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức trực tiếp, truyền thông qua hệ thống cơ quan thông tấn báo chí, loa phát thanh cơ sở và mạng xã hội… để người dân tiếp cận một cách nhanh nhất các nội dung có liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu thẻ BHYT vào CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở KCB hướng dẫn người dân đi KCB BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VssID và ứng dụng VNeID; khuyến khích người dân, đơn vị, DN tăng cường nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, sử dụng các DVC trên Cổng DVC BHXH Việt Nam hoặc Cổng DVC quốc gia…

Những kết quả nổi bật

Theo thống kê, tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 1.671.992 người được đồng bộ dữ liệu CCCD/ĐDCN với thẻ BHYT còn hiệu lực, đạt tỷ lệ 97,4%. Toàn tỉnh cũng có 298 cơ sở KCB BHYT (đạt tỷ lệ 100%) thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip với 787.274 lượt tra cứu thông tin, trong đó có 645.171 lượt tra cứu thành công phục vụ KCB BHYT. Với những kết quả tích cực này, BHXH tỉnh Hải Dương đang là một trong những đơn vị dẫn đầu 63 BHXH tỉnh, thành phố về thành tích triển khai Đề án 06.

BHXH tỉnh Hải Dương cũng duy trì triển khai, thực hiện tốt việc liên thông 2 nhóm TTHC là “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí”; tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và giải quyết cho 4.074 trường hợp hưởng BH thất nghiệp; thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 8.292 giấy khám sức khỏe điện tử liên thông với giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia; khuyến khích, vận động người dân thực hiện giao dịch điện tử trên Cổng DVC và ứng dụng VssID nhằm hạn chế việc nộp hồ sơ giấy. Tính đến ngày 30/6/2023, đã có 933.561 tài khoản VssID được cài đặt và kích hoạt sử dụng, đạt 100,36% kế hoạch được giao.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, thời gian tới, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tập trung “tăng tốc”, chú trọng tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ dữ liệu CCCD/ĐDCN với thẻ BHYT; tiếp tục tuyên truyền nhằm tăng số người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID và các DVC trực tuyến… BHXH tỉnh Hải Dương cũng xác định rõ quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, trải nghiệm các tiện ích mà Đề án 06 mang lại; góp phần tạo tiền đề thúc đẩy phát triển và xây dựng Chính phủ số và hệ sinh thái “BHXH 4.0” đã đề ra.

Phương Dung