Print

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Thứ Ba, 18 /07/2023 10:40

BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.