Print

Tập trung tối đa nhân lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

Thứ Năm, 20 /07/2023 18:32

Ngày 20/7/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố khẩn trương chuẩn bị các nội dung đảm bảo tốt nhất cho công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023.

Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, BHXH Việt Nam yều cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị.

Theo đó, căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố chuyển kinh phí cho cơ quan Bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng. Đồng thời, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng; phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP (ngày 14/8/2023), tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng. Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8/2023 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan Bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14/8 tới đây.

Minh Đức