Print

NLĐ có được ủy quyền cho công ty đóng BHXH tự nguyện?

Thứ Sáu, 21 /07/2023 08:53

Bạn Đào Thúy Hà (Hà Nội) hỏi: NLĐ tại công ty em không đóng BHXH bắt buộc nữa, thì có được ủy quyền cho công ty đóng BHXH tự nguyện? Nếu được thì thủ tục và hồ sơ của DN và NLĐ cần những gì?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 2; Khoản 2 Điều 21; Khoản 1 Điều 85; Khoản 1 Điều 86, Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng từ ngày 1/1/2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, hàng tháng người SDLĐ (công ty) có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định và trích từ tiền lương, tiền công phần trách nhiệm đóng của NLĐ để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Vì vậy, NLĐ tại công ty của bạn nếu còn làm việc theo HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thì cả người SDLĐ và NLĐ đều phải có trách nhiệm tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

BBT