Print

Hải Phòng: Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thứ Ba, 25 /07/2023 14:37

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, qua 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, toàn thành phố có 484.581 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 46,87% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó về BHXH bắt buộc có 458.352 người (đạt 91,57% kế hoạch), về BHXH tự nguyện có 26.229 người (đạt 83,14% kế hoạch), về BHYT có trên 1,9 triệu người (đạt 98,11% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 92,15% dân số).

Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thu BHXH, BHYT lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 47,05% kế hoạch, tăng 1.258 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chậm đóng chiếm 5,5% so với số phải thu, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. BHXH Thành phố đã giải quyết 109.491 lượt hồ sơ hưởng BHXH; chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với số tiền 5.163 tỷ đồng. Đồng thời, có trên 1,11 triệu lượt KCB BHYT, tăng 21,9% về số lượt và tăng 20,72% về số chi phí so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT đã được BHXH TP.Hải Phòng chủ động triển khai. Theo đó, BHXH Thành phố đã tham mưu cho UBND ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2023; tham mưu về công tác đấu thầu thuốc, kiểm soát việc mua sắm thuốc, vật tư y tế; tăng cường các giải pháp phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

Theo đánh giá, mặc dù đạt kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn Hải Phòng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị SDLĐ có xu hướng giảm (giảm hơn 13.000 người so với thời điểm cuối năm 2022); tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn diễn biến phức tạp (có 511 đơn vị chậm đóng với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên và thời gian từ 2 tháng trở lên…).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Theo đó, yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ động tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2025; trình HĐND Thành phố thông qua cơ chế hỗ trợ người cao tuổi, nhóm cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã hoặc một số đối tượng khác tham gia BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các DN chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT để kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử phạt hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB, nhất là ở tuyến y tế cơ sở để phục vụ nhân dân. Chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố và cơ quan liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT. Có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT cũng như tình trạng cấp khống Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH...

Công an Thành phố chỉ đạo Công an cấp huyện, nhất là Công an cấp xã phối hợp với BHXH cấp huyện trong việc rà soát các đơn vị chưa tham gia BHXH trên địa bàn quản lý. Phối hợp với BHXH Thành phố tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tập trung xử lý hành vi trốn đóng BHXH, BHYT theo Điều 216 Bộ luật Hình sự để răn đe và ngăn chặn tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Ông Lê Khắc Nam cũng đề nghị UBND các quận, huyện rà soát tình hình thực tế tại địa phương; sớm trình HĐND quận, huyện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn và từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Phối hợp với cơ quan BHXH và các tổ chức dịch vụ thu tổ chức các hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Riêng BHXH TP.Hải Phòng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện CSDL người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động. Đồng thời, tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

“BHXH, BHYT là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền phải chủ động, tham gia phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”- ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh.

Minh Đức