Print

ISSA kêu gọi G20 mở rộng an sinh xã hội cho tất cả NLĐ

Thứ Ba, 25 /07/2023 18:41

Tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Lao động và Việc làm các quốc gia G20 diễn ra mới đây tại Indore (Ấn Độ), Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) đã kêu gọi các nước đảm bảo mở rộng phạm vi BHXH và lợi ích đầy đủ cho tất cả NLĐ.

Ấn Độ giữ chức Chủ tịch G20 năm nay và nước này đã tập hợp các Bộ trưởng và chuyên gia trong 3 ngày để thảo luận về các vấn đề lao động, việc làm và bảo trợ xã hội tại Indore- thành phố lớn nhất ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ.

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Lao động và Việc làm các quốc gia G20 tại Án Độ

Bảo trợ xã hội đầy đủ cho NLĐ trong nền kinh tế tạm thời và nền tảng và nguồn tài chính bền vững cho bảo trợ xã hội đầy đủ là 2 trong 3 lĩnh vực trọng tâm của các cuộc thảo luận, bên cạnh việc giải quyết khoảng cách kỹ năng toàn cầu. Một số báo cáo của ISSA và ILO đưa ra tại cuộc họp đã tập trung vào việc cung cấp bảo trợ xã hội đầy đủ và bền vững cho NLĐ trong nền kinh tế tạm thời và bền vững.

Trong bài trình bày trước các Bộ trưởng G20, TS.Mohammed Azman- Chủ tịch ISSA đã chỉ ra rằng, mặc dù số lượng lao động bền vững đã tăng lên đáng kể, nhưng các hệ thống an sinh xã hội hiện tại có những thách thức lớn để đảm bảo phạm vi cung cấp BHXH và lợi ích đầy đủ cho những NLĐ này.

“Hầu hết các quốc gia G20 đã thực hiện hành động pháp lý để đối phó với tình huống này; tuy nhiên chủ yếu dành cho những NLĐ tại chỗ ở cùng địa điểm với khách hàng của họ. Trong khi đó, những NLĐ trực tuyến nhận được ít sự chú ý hơn đáng kể”- TS.Mohammed Azman nêu rõ.

Theo TS.Mohammed Azman, các nước cần cam kết phải đảm bảo BHXH bình đẳng cho tất cả các nhóm NLĐ. Để đạt được mục tiêu này, các hành động lập pháp và điều tiết của các quốc gia phải đi đôi với tăng cường năng lực thực thi. Đồng thời, đổi mới trong việc tạo điều kiện đăng ký và thanh toán đóng góp vào hệ thống BHXH cho NLĐ.

Các quốc gia cũng cần thực thi sự tuân thủ của các tổ chức để đảm bảo an sinh xã hội, cũng như tạo các chiến dịch nâng cao nhận thức và thông tin về an sinh xã hội cho NLĐ. Ngoài ra, các cách chia sẻ dữ liệu mới giữa các tổ chức, NLĐ và chính quyền rất quan trọng và cần đi kèm với các quy định bảo vệ dữ liệu và khuyến khích phù hợp để xây dựng hệ thống dữ liệu tốt về an sinh xã hội…

Các cuộc họp ở Indore cũng tập trung vào vấn đề rộng lớn hơn là tài trợ bền vững cho bảo trợ xã hội- đây là vấn đề then chốt trong thời kỳ kinh tế và xã hội bất ổn. G20 thừa nhận rằng, các nguồn lực cần thiết để đạt được bảo trợ xã hội toàn cầu là khác nhau giữa các quốc gia G20 và cần thiết phải tìm kiếm các mô hình và cơ chế tài chính sáng tạo để mở rộng bao phủ an sinh xã hội tại tất cả các quốc gia.

Thanh Hằng