Print

Công nhân lao động quan tâm nhiều vấn đề nhà ở, chính sách BHXH, BHYT

Thứ Sáu, 28 /07/2023 14:57

Chiều 28/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn”.

Phát biểu gợi mở vấn đề tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn này. Chủ tịch Quốc hội coi đây là một cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt, một diễn đàn mà Quốc hội và ĐBQH được lắng nghe nhiều ý kiến của công nhân, viên chức, lao động- những người đang hằng ngày lao động hăng say đóng góp cho sự nghiệp phát triển nước nhà. Cảm ơn cử tri công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn cả nước đã quan tâm tích cực bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội, tham gia xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn này

Tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tại Diễn đàn NLĐ năm 2023, ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, diễn đàn là dịp để đoàn viên công đoàn, NLĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và hoạt động công đoàn; đề xuất ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2021- 2026, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc. Diễn đàn cũng là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội, các ĐBQH làm tốt hơn nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Khang, sau 2 tuần triển khai lấy ý kiến đoàn viên, NLĐ cả nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận có 1.589 kiến nghị của đoàn viên, NLĐ được tổng hợp từ báo cáo của 79/82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc; hơn 3.000 ý kiến từ các cơ quan báo chí và các nền tảng mạng xã hội của các cấp công đoàn. Các ý kiến nghị tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế- xã hội; việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần; vấn đề học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cơ hội phát triển; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, vấn đề nhà ở, nơi vui chơi giải trí, nơi học hành của con NLĐ; các kiến nghị góp ý sửa đổi các đạo luật liên quan trực tiếp đến NLĐ và tổ chức Công đoàn như: Luật BHXH, Luật Nhà ở, Luật đất đai, Luật Việc làm, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật ATVSLĐ, Luật Công đoàn…

Trong các vấn đề được đoàn viên, NLĐ quan tâm nổi lên một số vấn đề như nhà ở cho NLĐ; BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, rút BHXH một lần, quyền lợi hưởng BHXH, tuổi nghỉ hưu; các giải pháp đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, tăng lương tối thiểu, lương cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, vấn đề nâng cao tay nghề cho NLĐ, chính sách đặc thù cho NLĐ ngành giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học- công nghệ. Đặc biệt, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH; những khó khăn trong KCB và chăm sóc sức khỏe của công nhân; sinh hoạt văn hóa, thể thao; việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là con công nhân; việc xây dựng gia đình công nhân ấm no, tiến bộ, hạnh phúc… 

Đoàn viên, người lao động cả nước tin tưởng và kỳ vọng tại Diễn đàn này, các ý kiến phản ánh sẽ được lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các bộ, ngành tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

V.Thu