Print

Hà Nội thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã

Thứ Hai, 31 /07/2023 16:59

Mới đây UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Kế hoạch nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng rà soát cơ sở hạ tầng xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, bảo đảm cơ sở hạ tầng các trạm y tế theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Hà Nội đặt mục tiêu 95% người dân có BHYT vào năm 2025

Theo kế hoạch này, thành phố sẽ đầu tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế để đáp ứng thực hiện các danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành cho tuyến xã; bảo đảm sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế được đầu tư cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hà Nội sẽ tuyển dụng đủ nhân lực y tế cho các trạm y tế theo quy định; có chính sách thu hút các bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, bảo đảm cơ cấu cán bộ y tế cho các trạm y tế… Cùng với đó thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Thành phố cũng sẽ triển khai khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, thực hiện đạt mục tiêu 95% người dân có BHYT vào năm 2025. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động y tế, dân số; huy động cộng đồng tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hà Hùng