Print

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

Thứ Tư, 02 /08/2023 14:14

Được thực hiện từ năm 2015 cho đến nay, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã tạo động lực rất lớn để công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT đạt được nhiều dấu ấn. Theo đó, diện bao phủ BHYT đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn vừa qua; đồng thời, quyền lợi BHYT của người dân luôn được đảm bảo.