Print

Bình Dương: Còn hơn 90.000 người tham gia BHXH, BHYT chưa được làm sạch dữ liệu

Thứ Năm, 03 /08/2023 04:52

BHXH tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác làm sạch dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Công văn số 116/TCTĐA06 ngày 8/6/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Hiểu- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, sau gần một năm triển khai thực hiện, BHXH tỉnh tổ chức triển khai đến các đơn vị quản lý người tham gia. Qua đó, đến nay đã có hơn 1,9 triệu người tham gia đã được làm sạch dữ liệu và đối sánh, xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư (đạt tỷ lệ 95%).

Hiện tại, còn hơn 90.000 người tham gia BHXH, BHYT chưa được làm sạch và đối sánh với CSDL về dân cư. Hầu hết, những người tham gia này đều gặp phải khó khăn, vướng mắc như chưa có thông tin định danh cá nhân, thiếu thông tin cư trú hoặc đang trong quá trình điều chỉnh thông tin… “Để làm sạch 100% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, phục vụ cho việc KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp và thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công liên thông trong triển khai thực hiện Đề án 06 thì cần sự phối hợp thực hiện của Sở, ngành đối với các dữ liệu còn lại”- ông Hiểu cho biết.

Tại Hội nghị, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua, đồng thời, BHXH huyện, thị xã, thành phố cũng nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện. Ngoài ra đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương đã tham gia thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Theo ông Hiểu, trên cơ sở chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 tại Công văn số 149/TCTĐA06 ngày 18/7/2023 về việc tiếp tục làm sạch thông tin công dân (trước ngày 15/9/2023) trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ và các ý kiến được ghi nhận tại Hội nghị, BHXH tỉnh Bình Dương sẽ gửi danh sách chi tiết các trường hợp chưa có thông tin số định danh cá nhân (hoặc đã có số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực với CSDL quốc gia về dân cư) đến Công an tỉnh và các sở, ngành quản lý người tham gia. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ cử đầu mối phối hợp trao đổi cùng BHXH tỉnh Bình Dương để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và có giải pháp để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện. Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ; đảm bảo xác thực, đồng bộ dữ liệu, hoàn thành việc xác thực 100% dữ liệu của CSDL quốc gia về bảo hiểm trước ngày 15/9/2023.

Lê Văn