Print

Hướng dẫn tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Thứ Năm, 03 /08/2023 17:35

Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) vừa có Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc nâng cấp chức năng trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam. Theo đó, Trung tâm CNTT thực hiện nâng cấp chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia tại các Tổ chức dịch vụ thu trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam chính thức từ ngày 3/8/2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Công văn số 2381/BHXH-TST ngày 3/8/2023 về việc xác nhận thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT, Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) đã nâng cấp chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia tại các Tổ chức dịch vụ thu trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam chính thức từ ngày 3/8/2023.

Cụ thể,

Bước 1: Người tham gia truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Chọn chức năng Tra cứu trực tuyến.

Bước 3: Chọn chức năng Tra cứu thông tin ghi nhận đóng BHXH, BHYT

Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu bao gồm: Mã xác nhận (do Tổ chức dịch vụ thu cung cấp tại Bước 3 của mục 1 nêu trên) và Mã số BHXH/Số CCCD.

Bước 5: BHXH Việt Nam cung cấp thông tin cho người tham gia theo Mã xác nhận và Mã số BHXH/Số CCCD.

Thông tin cung cấp bao gồm: Thông tin của người tham gia: Mã số BHXH, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số CCCD, Loại hình tham gia (BHXH tự nguyện, BHYT), Số tiền đóng, Số tháng đóng, Ngày ghi nhận; Thông tin của tổ chức dịch vụ thu: Mã tổ chức dịch vụ thu, Tên tổ chức dịch vụ thu, Mã nhân viên thu, Tên nhân viên thu, Mã cơ quan BHXH ký hợp đồng, Tên cơ quan BHXH ký hợp đồng.

 Trung tâm CNTT thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về phần mềm, đề nghị liên hệ về Trung tâm (qua phòng Quản lý phần mềm) để phối hợp xử lý.

T.Hà