Print

Phát huy hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT từ BHXH cấp huyện

Thứ Hai, 07 /08/2023 16:22

Nằm trong chủ trương thí điểm giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, một số đơn vị BHXH cấp huyện đã và đang cố gắng thực hiện hiệu quả chức năng này.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị SDLĐ trên địa bàn gặp không ít khó khăn, dẫn đến phải thu hẹp quy mô sản xuất, giảm số lao động tham gia BHXH bắt buộc, áp lực công tác thu và giảm số tiền chậm đóng với BHXH huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng ngày càng lớn. Đáng nói, số thu của BHXH huyện Thủy Nguyên hiện chiếm khoảng 17% tổng số thu của BHXH TP.Hải Phòng. Chính vì vậy, việc triển khai các giải pháp để giảm số tiền chậm đóng luôn được BHXH huyện Thủy Nguyên tập trung triển khai quyết liệt.

BHXH huyện Thủy Nguyên tuyên truyền tới các đơn vị SDLĐ trên địa bàn

Theo đó, số thu của BHXH huyện Thủy Nguyên đã đạt khoảng 45% kế hoạch được giao năm 2023, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT tại Thủy Nguyên đang được duy trì ở mức thấp, chiếm 0,53% so với số phải thu, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 tới 0,19%, trong đó số chậm đóng phải tính lãi chỉ chiếm 0,27%. “Với tình hình như hiện nay, BHXH huyện Thủy Nguyên đang là đơn vị BHXH cấp huyện duy trì được tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT thấp nhất tại Hải Phòng”- ông Nguyễn Văn Nhiên- Giám đốc BHXH huyện Thủy Nguyên nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo BHXH huyện Thủy Nguyên, bên cạnh các giải pháp đôn đốc thu, giảm tỷ lệ chậm đóng đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, BHXH huyện còn thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. “Là một trong 56 đơn vị BHXH cấp huyện trên cả nước được giao thí điểm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT theo Quyết định số 1416/QĐ-BHXH ngày 12/7/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện tốt công tác này trong thời gian qua; góp phần giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT trên địa bàn”- ông Nhiên khẳng định.

Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm, BHXH huyện Thủy Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, trình Giám đốc BHXH Thành phố ra quyết định kiểm tra tại 5 đơn vị, thanh tra 8 đơn vị. Kết quả, Đoàn Thanh tra của BHXH huyện đã báo cáo và trình Giám đốc BHXH Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT đối với 3 đơn vị có hành vi chậm nộp tiền BHYT cho NLĐ. “Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu, tối ưu nhất để giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT trên địa bàn huyện”- ông Nhiên nói thêm.

Cũng từ năm 2022, theo Quyết định số 1418/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 48 Giám đốc BHXH cấp huyện đủ điều kiện và được phê duyệt tham gia thí điểm bổ sung giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. Theo đó, TP.HCM là địa bàn có số Giám đốc BHXH cấp huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng nhiều nhất (16 người), tiếp đến là Hà Nội (9 người), Bắc Ninh (4 người)... Riêng tại Hải Phòng, có 3 Giám đốc BHXH cấp huyện được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng.

Có thể thấy, việc giao BHXH cấp huyện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng là một trong những giải pháp nhằm bổ sung lực lượng, qua đó nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành, giảm số tiền chậm đóng BHXH. “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các giải pháp tăng cường công tác thu, giảm số tiền chậm đóng và sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT theo đúng thẩm quyền và kế hoạch được giao”- ông Nhiên khẳng định.

Minh Đức