Print

Tuyên Quang: Hướng dẫn triển khai thực hiện 2 nhóm DVC liên thông

Thứ Ba, 08 /08/2023 16:15

Nhằm nâng cao nhận thức của CBCC các cấp về lợi ích và cách triển khai thực hiện 2 nhóm DVC liên thông gồm “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng- hỗ trợ chi phí mai táng”, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hướng dẫn triển khai 2 nhóm DVC liên thông này.

Ngày 8/8, UBND huyện Yên Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở TT-TT, VNPT Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện 2 nhóm DVC liên thông gồm “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng- hỗ trợ chi phí mai táng”.

Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 200 CBCC của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị, CBCC cấp huyện, xã được tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý, giải quyết hồ sơ đối với 2 nhóm DVC liên thông. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức của CBCC các cấp về lợi ích và cách triển khai 2 nhóm DVC liên thông; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử...

Trước đó, UBND TP.Tuyên Quang và UBND huyện Hàm Yên cũng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai 2 nhóm DVC liên thông trên cho các CBCC đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; CBCC trực tiếp tham gia giải quyết hồ sơ TTHC đối với 2 nhóm DVC liên thông làm việc tại các cơ quan, UBND các xã, phường trên địa bàn.

Liên quan việc này, ngày 20/7/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai thực hiện 2 nhóm DVC liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm cụ thể của đơn vị mình để triển khai đảm bảo kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả theo đúng các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ.

T.Hà