Print

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Thứ Tư, 09 /08/2023 09:32

Để kịp thời theo dõi, đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT của bản thân, người dân có thể tra cứu, kiểm soát thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.