Print

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Thứ Năm, 10 /08/2023 12:24

Thực hiện Luật BHXH 2014, số người tham gia BHXH nói chung và BHXH bắt buộc nói riêng đã có bước phát triển đáng kể trong giai đoạn 2016-2022. Dù vậy, cần sửa đổi Luật BHXH để mở rộng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến BHXH toàn dân.