Print

BHXH tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện Đề án 06

Thứ Hai, 14 /08/2023 10:16

Gia Lai là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Nguyên với người DTTS chiếm tỷ lệ cao, nhận thức của người dân về chuyển đổi số quốc gia còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, các giấy tờ tùy thân của người dân còn sai lệch thông tin về nhân thân, ngày tháng năm sinh, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cập nhật rà soát xác thực dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện công tác chuyển đổi số.

Theo ghi nhận của BHXH tỉnh Gia Lai, thực tế có các trường hợp người tham gia đăng ký tạm trú ở nhiều nơi khác nhau gây khó khăn trong việc tra cứu tìm kiếm thông tin ĐDCN/CCCD trên Hệ thống Quản lý CSDL quốc gia về dân cư, nhất là người dân đi làm ăn xa, chuyển chỗ ở, đối tượng học sinh thì nhập khẩu để được học trường mong muốn. Ngoài ra còn nhiều trường hợp người tham gia có CCCD cấp sai định dạng phải liên hệ công an xã để làm thủ tục cấp lại mất nhiều thời gian…

Trong quá trình triển khai thực hiện xác thực dữ liệu dân cư, tại Gia Lai có nhiều trường hợp không xác thực được khi người tham gia cung cấp hình ảnh số ĐDCN/CCCD báo lỗi như “số định danh không tồn tại trong CSDL quốc gia về dân cư” hoặc thông tin không chính xác “sai số định danh”, “họ và tên”, “ngày tháng/năm sinh”, “giới tính”… Trong đó, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp số ĐDCN nhưng không xác thực được do các trường hợp trẻ em còn lại chưa tìm thấy CCCD đa phần chủ yếu là tạm trú tạm vắng ở cùng ông bà, bố mẹ thì đi làm xa, chưa đi làm thủ tục đăng ký định danh hoặc là làm ở tỉnh ngoài chưa tìm thấy được.

Nhiều trường hợp người lớn tuổi, người khuyết tật nặng, người tâm thần chưa làm CCCD hoặc chưa được cấp mã ĐDCN dẫn đến khó khăn trong việc lấy thông tin về CCCD, cung cấp số định danh cá nhân. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp người tham gia có CCCD cấp sai thông tin phải liên hệ công an xã, phường để làm thủ tục cấp lại nên phải chờ điều chỉnh xong mới đồng bộ được.

Trước thực tế trên, BHXH tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, vượt qua nhưng khó khăn thực tế. Triển khai nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, BHXH tỉnh Gia Lai đã tiếp tục phối hợp với ngành Công an thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư và tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia.

Đến cuối tháng 7/2023, toàn tỉnh Gia Lai đã có 1.155.954 số ĐDCN được đồng bộ với thẻ BHYT (chiếm 90% trên tổng số người tham gia BHYT toàn tỉnh). Đồng thời toàn tỉnh có 246/250 cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 271.084 lượt tra cứu trong đó có 181.230 lượt thành công (chiếm 66,9% trên tổng lượt tra cứu). BHXH tỉnh đã tổ chức hướng dẫn, cài đặt VssID cho 150.719 người. Ngoài ra, hoàn thiện các bước triển khai 2 nhóm TTHC liên thông gồm “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”.

Ông Trần Văn Lực- Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị trong những tháng cuối năm 2023 toàn bộ viên chức hệ thống BHXH tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong CCHC cần triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, hoàn thiện quy trình số hóa hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực của Ngành để thực hiện số hóa hồ sơ trên toàn quốc…

Sông Trà