Print

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Thứ Hai, 14 /08/2023 11:30

Trong giai đoạn vừa qua, số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, cho thấy những sửa đổi từ Luật BHXH 2014 về chính sách này đã và đang phát huy tác động tích cực.