Print

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Thứ Tư, 16 /08/2023 15:42

Với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của ngành BHXH Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, nhóm tham gia BHYT hộ gia đình đã có sự phát triển mạnh mẽ, dần chiếm tỷ lệ tương đối trong cơ cấu tổng số người tham gia BHYT. Sự phát triển của nhóm BHYT hộ gia đình cũng đã tạo động lực rất tích cực với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân ở nước ta.