Print

Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Thứ Năm, 17 /08/2023 19:11

3 sĩ quan thuộc Bộ Công an được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Triển khai Đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, những năm gần đây, Bộ Công an luôn chú trọng công tác này. Năm 2022, Bộ Công an cử 4 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ; trong đó, 1 sĩ quan làm việc tại Trụ sở LHQ, 3 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, các sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Phòng Cảnh sát LHQ, Chỉ huy Phái bộ Nam Sudan giao; hòa nhập nhanh với môi trường làm việc tại Trụ sở LHQ, Phái bộ Nam Sudan; lan tỏa hình ảnh Công an Nhân dân Việt Nam sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ quốc tế và tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Năm 2023, thực hiện quy trình cử mới lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ theo quy định của Đảng và Nhà nước, ngày 12/8/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định cử mới 3 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023, bao gồm Trung tá Bùi Phương Lân; Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường – nâng tổng số sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ lên 7 người. Ngoài hình thức cá nhân, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ sẽ sớm cử lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình theo hình thức đơn vị.

Từ tháng 6/2014, Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2022, đã có 512 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được cử tới công tác tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Khu vực Abyei và Trụ sở LHQ. Với hình thức cá nhân, từ 2 sĩ quan quân đội đầu tiên đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2014, cử 76 lượt sĩ quan hoạt động độc lập trên các cương vị sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, sĩ quan trang bị, sĩ quan phân tích thông tin, sĩ quan quân lương, quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Khu vực Abyei và Trụ sở LHQ. Từ tháng 10/2018, Việt Nam triển khai 4 BV dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan; tháng 5/2022, cử Đội Công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang Phái bộ UNISFA tại Khu vực Abyei. Đặc biệt, đã có 74 nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, bao gồm 8 sĩ quan nữ tham gia theo hình thức cá nhân, hoạt động độc lập; 45 nữ quân nhân trong đội hình BV dã chiến cấp 2; 21 nữ quân nhân trong Đội Công binh Việt Nam (Đội Công binh của các quốc gia khác không có nữ quân nhân tham gia).

Tùng Anh