Print

Quy định điều kiện tuổi đời và số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu

Chủ nhật, 20 /08/2023 12:12

Bạn Hà Nguyễn hỏi: Tôi sinh năm 1972, tham gia BHXH, BH thất nghiệp đến tháng 2/2023 đã được 13 năm. Nay tôi làm hồ sơ lãnh tiền BH thất nghiệp và muốn duy trì để lãnh tiền lương hưu, vậy sau khi lãnh xong tiền BH thất nghiệp, tôi phải tham gia BHXH tiếp ít nhất bao nhiêu năm nữa thì đủ điều kiện lãnh lương hưu?

Trả lời:

Theo Điều 169; Khoản 1, Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là: Đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Như vậy, để được lĩnh lương hưu hằng tháng, NLĐ cần phải đáp ứng cả 2 điều kiện đó là tuổi đời và thời gian đóng BHXH. Trường hợp bạn hỏi, tính đến tháng 2/2023 lao động nữ 51 tuổi và có 13 năm tham gia đóng BHXH. Theo quy định trên, bạn còn phải tham gia đóng BHXH tối thiểu 7 năm nữa mới đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH.

Về điều kiện tuổi đời, do bạn không có thông tin cụ thể về tháng sinh, chức danh công việc, địa điểm đơn vị đóng. Do đó, bạn có thể tham khảo tuổi nghỉ hưu tại Phụ lục số I và Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu.

Để được hưởng lương hưu hằng tháng, lao động nữ có thể tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu 20 năm và đến khi đủ điều kiện về tuổi đời thì sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể và chi tiết.

BBT