Print

Ngành BHXH Việt Nam đã chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư

Thứ Ba, 22 /08/2023 16:34

BHXH Việt Nam vừa công bố kết quả triển khai Đề án 06 tại kỳ báo cáo tháng 8/2023. Theo đó, đến nay, toàn Ngành đã thực hiện khá hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Đề án, nhất là chia sẻ, xác thực thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, đến nay, hệ thống của Ngành đã xác thực trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, cung cấp, chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, toàn quốc có 12.569 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 98%), với trên 37,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT.

Đối với triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 21.726 thẻ BHYT thông qua dịch vụ “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông gồm “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí”. Bên cạnh đó, tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 216.311 trường hợp; đã tiếp nhận và xử lý 3.182 giao dịch đăng ký đóng BHXH tự nguyện.

Trong phối hợp, Ngành đã hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Đến nay, toàn quốc có 1.115 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với 921.378 dữ liệu được gửi; có 1.272 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 306.923 dữ liệu được gửi; 444 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 3.110 dữ liệu được gửi.

Ngoài ra, thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ qua phương thức không dùng tiền mặt. Hiện nay, toàn quốc có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm. Trong đó, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chiếm khoảng 43%; nhận chế độ BHXH một lần khoảng 92%; nhận TCTN khoảng 98%.

Bích Thủy