Print

BHXH tỉnh Sơn La: Tăng cường các giải pháp thực hiện BHYT HSSV

Thứ Tư, 23 /08/2023 15:39

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024, BHXH tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự chủ động của HSSV trong việc tham gia BHYT.

Năm học 2022-2023, tỉnh Sơn La có 178.595 HSSV được NSNN hỗ trợ tham gia BHYT và 103.070 HSSV thuộc diện tham gia BHYT tại trường (trong đó 102.032 em đã tham gia, đạt tỷ lệ 99% và tăng 1,22% so với năm học trước). Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La; cũng như sự phối hợp của các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở GD-ĐT, Sở Y tế và Sở Tài chính trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Sơn La cũng tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHYT HSSV bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT được tăng cường, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ thu, cấp thẻ BHYT cho HSSV. Do vậy, nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT như: Trường TH và THCS Quyết Tâm (TP.Sơn La); Trường TH Phỏng Lái (huyện Thuận Châu); Trường TH và THCS Chiềng Sung (huyện Mai Sơn); Trường TH và THCS Tân Lang (huyện Phù Yên); Trường THPT huyện Phù Yên; Trường TH và THCS Tây Tiến (huyện Mộc Châu); Trường TH thị trấn huyện Sông Mã...

Tuy nhiên, công tác triển khai chính sách BHYT HSSV tại Sơn La vẫn còn một số khó khăn như: Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập và đời sống của người dân nhìn chung còn thấp; đối tượng tham gia BHYT HSSV là con em người DTTS sinh sống tại các xã vùng II, III chuyển lên vùng I, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao không được NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT; một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức sâu sắc về tính ưu việt, nhân văn, sự cần thiết của việc tham gia BHYT; việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT HSSV của một số Hiệu trưởng nhà trường chưa quyết liệt…

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024, BHXH tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức thực hiện nghiêm công tác BHYT HSSV. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100% báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng KCB BHYT, phối hợp với cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để HSSV được chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh sẽ đa dạng các hình thức truyền thông về chính sách BHYT HSSV. Trong đó, tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh truyền thông ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng. Đồng thời, nêu rõ việc tham gia BHYT là quyền và trách nhiệm của mỗi HSSV...

Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể (Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT đến HSSV; lồng ghép tuyên truyền chính sách BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội. Tăng cường viết tin bài tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH tỉnh nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, tạo hiệu ứng tâm lý xã hội tích cực, thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với chính sách BHYT.

Mặt khác, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; làm tốt công tác thu và chi trả các chế độ; tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho HSSV theo quy định của pháp luật. Tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, DN hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn y tế cho các trường để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; bảo đảm chất lượng y tế trường học, sử dụng quỹ KCB BHYT đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Phối hợp với một số đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện y tế học đường tại các trường học; đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt công tác BHYT HSSV.

Trần Quyết