Print

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Thứ Năm, 24 /08/2023 15:12

Chính sách BH thất nghiệp đã phát huy vai trò quan trọng, là cơ chế "chống sốc" tự động, hỗ trợ một phần thu nhập cho NLĐ và giúp họ sớm tìm được việc làm.