Print

Thời gian thử việc có được tính tham gia BHXH?

Thứ Bảy, 26 /08/2023 18:00

Bạn Đào Gia Quân hỏi: Tôi làm tại công ty thiết kế với hợp đồng thử việc 2 tháng, từ ngày 25/12/2022 đến 24/2/2023. Hết hạn thử việc, tôi được công ty ký HĐLĐ 12 tháng, từ ngày 25/2/2023 và đóng BHXH từ tháng 3/2023. Trong tháng 2/2023, thời gian thử việc là 20 công và thời gian hưởng lương HĐLĐ là 2 công. Vậy, công ty tham gia BHXH cho tôi vào tháng 3/2023 là đúng hay sai?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 2, Khoản 3 Điều 85, Khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019, NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Đồng thời, thời gian thử việc không phải tham gia BHXH bắt buộc; NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả NLĐ và người SDLĐ không đóng BHXH tháng đó.

Việc xác định số ngày làm việc trong tháng của NLĐ thực hiện theo nội quy, quy chế của DN, HĐLĐ giữa công ty bạn và NLĐ theo quy định của pháp luật về lao động. Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ đăng ký tham gia BHXH do đơn vị lập để thực hiện thu BHXH đối với NLĐ tại đơn vị.

Đề nghị bạn và đơn vị đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.

BBT