Print

Huyện Hạ Hòa (Phú Thọ): Hoàn thành chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số

Thứ Hai, 28 /08/2023 15:06

8 tháng đầu năm 2023, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã 4.988 tài khoản đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số (chỉ tiêu được giao là 4.914 tài khoản) đạt 101,5% kế hoạch BHXH tỉnh Phú Thọ giao năm 2023.

Theo BHXH huyện Hạ Hòa, với nhiều tiện ích thiết thực, ứng dụng VssID giúp người tham gia BHXH, BHYT nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách của mình; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy và cung cấp các DVC trực tuyến dành cho cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH, vì vậy, ứng dụng VssID ngày càng được đông đảo người dân trên địa bàn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng này.

Theo đó, tính đến ngày 22/8, huyện Hạ Hòa đã có 29.276 tài khoản ứng dụng VssID được phê duyệt; trong đó 8 tháng đầu 2023, toàn huyện có 4.988 tài khoản đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt 101,5% kế hoạch BHXH tỉnh Phú Thọ giao năm 2023.

Để có được kết quả này, BHXH huyện Hạ Hòa cho biết, ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ tiêu BHXH tỉnh giao, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản đến UBND các xã, thị trấn, Tổ chức dịch vụ thu để đôn đốc rà soát, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID; đồng thời thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về tiện ích của ứng dụng VssID.

Mặt khác, từng VC, NLĐ đơn vị được giao chỉ tiêu cụ thể theo tháng nhằm chủ động sắp xếp công việc để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Ban Giám đốc chỉ đạo cán bộ trong đơn vị bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các trường học, UBND xã, nhân viên của các Tổ chức dịch vụ thu hướng dẫn học sinh, người dân tại địa bàn chuyên quản triển khai cài đặt ứng dụng VssID đảm bảo đúng quy trình, kịp thời, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn để khi người dân đến định danh và xác thực điện tử tại các trụ sở UBND xã sẽ được cán bộ cơ quan BHXH trực tiếp hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.

Cùng với đó, BHXH huyện Hạ Hòa đã tập trung tối đa nguồn lực tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký và phê duyệt tài khoản VssID giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận và sử dụng ứng dụng BHXH số một cách thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng.

Thời gian tới, BHXH huyện Hạ Hòa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID đến nhóm người tham gia là học sinh, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người tham gia BHYT hộ gia đình, phấn đấu đến hết năm 2023, có trên 30.000 người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện được cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, góp phần thực hiện thắng lợi chuyển đổi số, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

H.Thủy