Print

TP.HCM: Hội nghị định hướng quản lý công tác KCB BHYT 5 tháng cuối năm 2023

Thứ Hai, 28 /08/2023 16:13

Chiều 28/8, BHXH TP.HCM phối hợp với Sở Y tế Thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác KCB BHYT 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, Chương trình nhằm bám sát nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2023; Công văn số 3938/UBND-VX và Công văn số 3984/UBND-VX của UBND TP.HCM về chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát trong chi tiêu KCB BHYT trên địa bàn.

Hội nghị về công tác KCB BHYT tại TP.HCM chiều 28/8

“Hoạt động này của BHXH Thành phố và ngành Y tế cũng nhằm mục đích thống nhất số liệu dự kiến chi KCB BHYT năm 2023 trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Với mục tiêu giúp cơ sở KCB chủ động tăng cường quản lý, kiểm soát trong chi tiêu KCB BHYT trên địa bàn thành phố cân đối dự toán chi KCB BHYT trên địa bàn Thành phố; định hướng công tác quản lý chi KCB trong 5 tháng cuối năm 2023; Các giải pháp tăng cường công tác quản lý phòng chống lạm dụng quỹ KCB BHYT trong KCB BHYT; cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH…”- bà Thu Hằng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Phòng Giám định BHYT 1, BHXH TP.HCM báo cáo tình hình KCB BHYT 7 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố và định hướng quản lý chi KCB BHYT 5 tháng cuối năm; tình hình thực hiện chuẩn hóa 6 bảng dữ liệu (đặc biệt cập nhật danh sách hành nghề) theo Phụ lục 1 Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giám định BHYT; tình hình liên thông dữ liệu KCB BHYT lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT; phương án dự kiến chi KCB BHYT năm 2023.

Tiếp đó, lãnh đạo các Phòng Kế hoạch tài chính; Thu-Sổ, thẻ và Thanh tra-Kiểm tra đã trình bày các bài phát biểu về vấn đề tài chính trong KCB BHYT; Phối hợp trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; đồng thời thông báo các tồn tại, vướng mắc tại các cơ sở KCB qua công tác kiểm tra của BHXH Thành phố cũng như những kiến nghị, đề xuất nhằm tăng cường công tác quản lý phòng chống lạm dụng quỹ KCB BHYT…

Trao đổi về tình hình KCB BHYT trên địa bàn

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện BHXH, Sở Y tế cũng như các cơ sở KCB cũng tập trung bàn luận các vấn đề về định hướng công tác phối hợp và chia sẻ dữ liệu KCB BHYT theo nội dung Biên bản họp trước đó ngày 2/8 tại Sở Y tế về Giải pháp đổi mới sáng tạo trong sử dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung KCB BHYT. Đồng thời, thống nhất một số nội dung để công tác KCB BHYT trên địa bàn được hiệu quả và tốt hơn.

Ông Nguyễn Anh Dũng- Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, trong thời gian tới ngành Y tế sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với BHXH Thành phố và cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KCB BHYT. Sở Y tế cũng sẽ chỉ đạo cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB, chỉ định thuốc và DVKT theo đúng quy định, quy trình chuyên môn do cấp có thẩm quyền ban hành, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người bệnh có thẻ BHYT. Bố trí, sắp xếp nhân lực tại các cơ sở KCB BHYT đầy đủ, hoạt động đúng phạm vi chuyên môn đảm bảo công tác KCB BHYT đúng theo quy định…

Phạm Thọ