Print

Nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thứ Năm, 31 /08/2023 10:37

Thực hiện Năm Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đang triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối, ngày 16/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 về Năm Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến đảng bộ trong Đảng bộ Khối. Chú trọng đến các nội dung vấn đề mấu chốt, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu mà các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải triển khai và thực hiện thường xuyên đề như: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; Việc thi hành kỷ luật đảng; Giải quyết tố cáo đối với đảng viên; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên.

Tính đến nay (31/8/2023), Đảng ủy Khối đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến đảng bộ trong Đảng bộ Khối; đã có khoảng trên 830 cán bộ tham dự tập huấn là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác đảng của 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân.

“Việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, yêu cầu cấp bách, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới, và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng”, Bí thư Đảng ủy Khối nêu quán triệt tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tổ chức mới đây.

Minh Đức